Nordén & Berggren HB
översättare

Nordén & Berggren HB består av Magnus Nordén och Gabriella Berggren och har funnits sedan 1999. Vi specialiserar oss på konst- och kulturtexter på svenska och engelska. Magnus översätter till svenska och Gabriella till engelska.

Vi har lång erfarenhet av översättning inom konst, konsthistoria, konstteori, fotografi, arkitektur, design, reklam, historia, allmän politik, livsmedels- och jordbrukspolitik, fack och arbetarrörelse, genusvetenskap, teater och skönlitteratur. Förutom essäer, artiklar, audioguider, utställningskataloger, väggtexter, faktaböcker och annan brukstext översätter vi även dramatik.

Vårt arbetsfält och kompetensområde är kultur i vid mening.

Vi har båda stor erfarenhet av självständig textproduktion.

Vi är medlemmar i Översättarcentrum och Centrum för dramatik.