Vi är specialister på översättning av informationsmaterial, pressmeddelanden, essäer, kataloger och andra utställningstexter till museer, gallerier och andra konstinstitutioner. Vi arbetar sedan länge åt många av de största museerna, gallerierna, biennalerna och övriga konst- och kulturmyndigheterna i Sverige och Norden. Vi har även utfört uppdrag åt viktiga konst- och kulturtidskrifter.

Vi kan vår konstteori och konsthistoria och åtar oss uppdrag för universitet och högskolor inom bl a konst-, litteratur-, musik- och teatervetenskap. Queerteori eller postmodernism, Foucault eller Benjamin, Christopher Small eller Theodor Adorno, Fela Kuti eller Karl-Heinz Stockhausen...